Orientace v problematice dispečerských systémů

foto 2  |  foto 3  |  foto 4  |  foto 5  |  foto 6  |  foto 7  |  foto 8  |  foto 9  |  foto 10  |  foto 11  |  foto 12  |  foto 13  | 

Obrázek 10 už ukazuje konkrétní výsledek jak k předchozím stavebním kamenům přistupuje firma KOJA. Fotogafie dispečerského sálu (vpravo nahoře) ukazuje grafickou zobrazovací stěnu. Toto zařízení patří do skupiny společné technologie dispečerského sálu stejně jako tisková centra, automatické registrační systémy atd..
Na fotografii (vpravo dole) je vidět jak jsou prakticky provedeny "KOMUNIKACE" a "APLIKACE". Na fotografii dole uprostřed je vidět grafická zobrazovací stěna - zezadu. Vlevo dole fotografie ukazuje místnost technologie a provedení řídicí technologe dispečerského zařízení. Porovnejte s obrázkem vlevo nahoře, kde je PC umístěn přímo na dispečerském stole.