Orientace v problematice dispečerských systémů

foto 2  |  foto 3  |  foto 4  |  foto 5  |  foto 6  |  foto 7  |  foto 8  |  foto 9  |  foto 10  |  foto 11  |  foto 12  |  foto 13  | 

Závěr k části ÚVOD - JAK NA TO.

Na OPERAČNÍ STŘEDISKO nebo chcete-li DISPEČERSKÉ CENTRUM můžeme nahlížet z řady úhlů. Obrázek 13 ukazuje čtyři vrstvy, které prostupují celým systémem. Ukazuje se, že organizace práce na konkrétním dispečerském systému je stejně a mnohdy důležitější než například použitá technologie. Obecně je třeba při návrhu postupovat jak se říká s použitím selského rozumu. Řešení musí být vyvážené a jak odráží motto naší firmy "KOJA = ŘEŠENÍ PRO ŽIVOT". Problematika dispečerských zařízení zasahuje různé oblasti od stavebních technologií, jako jsou kabelážní systémy, dvojité technologické podlahy, pohledové stropy, protipožární zabezpečení až po ergonometriké řešení dispečerského pracoviště, uživatelské aplikace a integrace různých technologií. Proto je pro zákazníka velmi vhodné, aby záměr vybudovat dispečerský systém konzultoval již ve fázi přípravy zadání. Zákazník bývá většinou odborník na svou konkrétní oblast například dopravu, ale jiné oblasti mu mohou být velmi vzdálené. Proto nabízíme zákazníkům TECHNICKOU POMOC pro část "formulování zadání".