Orientace v problematice dispečerských systémů

foto 2  |  foto 3  |  foto 4  |  foto 5  |  foto 6  |  foto 7  |  foto 8  |  foto 9  |  foto 10  |  foto 11  |  foto 12  |  foto 13  | 

Obrázek 3 ukazuje princip dispečerského zařízení. Nejdůležitější prvek je člověk, který přijímá informace z okolního světa v tomto případě po telefonních linkách a podle těchto informací jedná (řídí, kontoluje, organizuje atd.) Shrnuto, z technologického hlediska dispečink tvoří pracovní stůl, komunikační pojítko (telefonní přístroj) a poznámkový blok s tužkou pro záznam informací. Ve své podstatě se tento princip (tj.dnešní dispečink) nijak neliší od realizace z roku 1906.