Orientace v problematice dispečerských systémů

foto 2  |  foto 3  |  foto 4  |  foto 5  |  foto 6  |  foto 7  |  foto 8  |  foto 9  |  foto 10  |  foto 11  |  foto 12  |  foto 13  | 

Pokud budeme sledovat vývoj v čase uvidíme jak se postuně dispečink měnil. Na tomto obrázku (4) je vidět posun v oblasti komunikací (tj.rozšíření komunikací o další druh pojítka, v tomto případě o radiovou komunikaci).