Orientace v problematice dispečerských systémů

foto 2  |  foto 3  |  foto 4  |  foto 5  |  foto 6  |  foto 7  |  foto 8  |  foto 9  |  foto 10  |  foto 11  |  foto 12  |  foto 13  | 

Vývoj v oblasti dispečerských systémů šel dál a z hlediska umístění příslušné technologie hovoříme o operačním středisku (dispečerském centru), kde je umístěn dispečerský sál (viz obrázek 7), o místnosti technologie (kde je umístěna řídicí technologie dispečerského systému) a také o zázemí operačního střediska (viz obrázek 8). Dále do hry vstupují vzdálené a lokální prvky systému.