Orientace v problematice dispečerských systémů

foto 2  |  foto 3  |  foto 4  |  foto 5  |  foto 6  |  foto 7  |  foto 8  |  foto 9  |  foto 10  |  foto 11  |  foto 12  |  foto 13  | 

Obrázek 9 ukazuje, že dnes (i v minulosti) základem každého dispečerského systému byla a je oblast KOMUNIKACÍ (pomocí nichž obsluha - dispečer komunikuje s okolním světem). Na to navazuje oblast APLIKACÍ. Aplikace (uživatelské software aplikace) určují oblast použití dispečerského systému (doprava, enegetika, bezpečnost, zdravotnictví atd.). Aplikační rovina je na obrázku znázorněna PC (perosnálním počítačem), kde jsou uživatelské aplikace umístěny.