KOJA
KOJA
CZCZ    ENEN
 

 

Hlavní produkty  -  Dispečerská zařízení  -  Úvod - jak na to

Orientace v problematice dispečerských systémů  / Úvod - jak na to.

Obrázkovým přehledem se pokusíme vysvětli vývoj a zavést významovou terminologii (názvosloví).

Foto 2 ukazuje první pokusy o dispečink - v tomto případě jde o dispečerské zařízení pro telefonní provoz /šńůrový přepojovač 1906 Berlín/ Obrázek 3 ukazuje princip dispečerského zařízení. Nejdůležitější prvek je člověk, který přijímá informace z okolního světa v tomto případě po telefonních linkách a podle těchto informací jedná (řídí, kontoluje, organizuje atd.) Shrnuto, z technologického hlediska dispečink tvoří pracovní stůl, komunikační pojítko (telefonní přístroj) a poznámkový blok s tužkou pro záznam informací. Ve své podstatě se tento princip (tj.dnešní dispečink)  nijak neliší od realizace z roku 1906.   Pokud budeme sledovat vývoj v čase uvidíme jak se postuně dispečink měnil. Na tomto obrázku (4) je vidět posun v  oblasti komunikací (tj.rozšíření komunikací o další druh pojítka, v tomto případě o radiovou komunikaci). Obrázek 5 již ukazuje dispečink, který komunikuje s různými skupinami uživatelů a ovládá (řídí) skupiny technologií. To znamená, že pro dispečera přibyl prvek pro ovládání technologií (tj.tlačítkový ovládací panel, který ovládá skupinu technologií prostřednictvím naznačeného silového rozvaděče).  Na dalším obrázku vidíme, že vývoj přinesl do dispečerského systému další prvek a to personální počítač. Umístění bylo v rámci dispečerské stolní sestavy. Systémová integrace=nula. Obrázek 7 ukazuje, že dispečink není jen vlastní stolní dispečerská sestava, ale i společná technologie dispečerského sálu (jako například grafické stěny, tisková a kopírovací centra atd.). Další technologií, která se dostává do hry je Vývoj v oblasti dispečerských systémů šel dál a z hlediska umístění příslušné technologie hovoříme o operačním středisku (dispečerském centru), kde je umístěn dispečerský sál (viz obrázek 7), o místnosti technologie (kde je umístěna řídicí technologie dispečerského systému) a také o zázemí operačního střediska (viz obrázek 8). Dále do hry vstupují vzdálené a lokální prvky systému. Obrázek 9 ukazuje, že dnes (i v minulosti) základem každého dispečerského systému byla a je oblast KOMUNIKACÍ (pomocí nichž obsluha - dispečer komunikuje s okolním světem). Na to navazuje oblast APLIKACÍ. Aplikace (uživatelské software aplikace) určují oblast použití dispečerského systému (doprava, enegetika, bezpečnost, zdravotnictví atd.). Aplikační rovina je na obrázku znázorněna PC (perosnálním počítačem), kde jsou uživatelské aplikace umístěny. Obrázek 10 už ukazuje konkrétní výsledek jak k předchozím stavebním kamenům přistupuje firma KOJA. Fotogafie dispečerského sálu (vpravo nahoře) ukazuje grafickou zobrazovací stěnu. Toto zařízení patří do skupiny společné technologie dispečerského sálu stejně jako tisková centra, automatické registrační systémy atd.. 
Na fotografii (vpravo dole) je vidět jak jsou prakticky provedeny Obrázek 11 již ukazuje výsledek systémové integrace na jednotnou platformu, která je zde reprezentována dotykovou ovládací konzolí pro jednotný systém ovládání KOMUNIKACÍ A TECHNOLOGIÍ. Dále je vidět APLIKAČNÍ ROVINA, která je zde prezentována řadou monitorou a společnou klávesnicí a myší. Hovoříme o APLIKAČNÍ ROVINĚ. Dále na obrázku je vidět oddělený záložní provoz KOMUNIKACÍ A VYBRANÝCH TECHNOLOGIÍ. Fotografie 12 ukazuje část operačního střediska /dispečerský sál a sál pro krizové řízení/. Závěr k části ÚVOD - JAK NA TO.

Na OPERAČNÍ STŘEDISKO nebo chcete-li DISPEČERSKÉ CENTRUM můžeme nahlížet z řady úhlů. Obrázek 13 ukazuje čtyři vrstvy, které prostupují celým systémem. Ukazuje se, že organizace práce na konkrétním dispečerském systému je stejně a mnohdy důležitější než například použitá technologie. Obecně je třeba při návrhu postupovat jak se říká s použitím selského rozumu. Řešení musí být vyvážené a jak odráží motto naší firmy

ZPĚT
© 2020 KOJA, spol. s r.o., Všechna práva vyhrazena.  |  e-mail: koja@koja.eu