Hlavní produkty  -  Dispečerská zařízení  -  Ostatní

 
Servis   / Ostatní

Našim zákazníkům nabízíme SERVIS 24,48 nebo 72 hodin.

Pro komunikaci (zákazník x KOJA) se používá webový portál SERVIS KOJA.
- hlášení závad (požadavků, sdělení atd.)
- stahování souborů (výkresy, popisy, návody atd.)
- servisní plán (harmonogram, plnění)
- stav odstaňování závad (průběh, stav, detailní informace o opravě)
- novinky
- atd.

Dispečerské systémy KOJA mají dálkovou správu se zabezpečeným přístupem, což výrazně snižuje náklady na servis a zkracuje rychlost zásahu.
Zabezpečený přístup garantuje zákazníkovi bezpečnost provozovaného systému.

 
Školení   / Ostatní

Dodávka dispečerského zařízení zahrnuje školení obsluhy dispečerského systému a školení pro další zainteresované osoby (například pro pracovníky IT atd.)
Školení provádíme pro pozice:
- obsluha dispečerského systému, klienti dispečerského systému
- správce dat
- ostatní (například správa systému)

Pro různé oblasti (doprava, zdravotnictví atd.) má zpracované učební programy, na kterých úzce spolupracujeme s vedením příslušného dispečerského centra. Učební program zahrnuje i praktické zkoušky obsluhy (Certifikace).

 
Projekt   / Ostatní

Nabízíme zajištění projektové dokumentace nebo TP (technickou pomoc) pro zpracování podkladů pro příslušný projekt.
 
Technická pomoc   / Ostatní

Technickou pomoc poskytujeme pro oblast :
- zadání
- zpracování projektu
- řešení integrace jiných systémů
- zpracování dat