Aplikační server

Využití datové a informační podpory je nedílnou součástí práce operátora dispečerských pracovišť. Aplikační server tak obsahuje paletu SW nástrojů KOJA určených pro:Hlavní vlastnosti aplikačního serveru KOJA: