Konzole pro operativní řízení

Sdružuje řídící a stavové informace z MaR a PLC systémů, komunikace s okolním světem, ovládání vyrozumívacích a evakuačních systémů do jednoho zařízení. Výsledkem je rychlá a efektivní práce vedoucí k bezpečnosti provozu, který je na operátora navázán a tím pádem i ochranně investic.

Konzole je určena pro operativní řízení do prostředí bezpečnostních složek, provozu v prostředí průmyslu 4.0 a své využití najde i v civilním zaměření. Vzhledem k oblasti provozu, je konzole vybavena volitelným počtem programovatelných tlačítek pro sepnutí nouzových sekvencí a procedurálních návazností.Hlavní vlastnosti ovládací dotykové konzole KOJA:


Díky výše uvedeným vlastnostem, je konzole vhodná do jakéhokoli prostředí:

Ke stažení