Komunikace a vyrozumívání

Systém KOJA má mnoho prostředků jak komunikovat s okolním světem v případě běžných provozních činností nebo v rámci mimořádných událostí. Mezi takové komunikační prostředky se řadí hlavně:

Pro připojení ostatních komunikačních zařízení využíváme vlastní prvky tzv. PI jednotky KOJA. Tyto jednotky ke vzájemné komunikaci využívají protokol TCP/IP a vytváří tzv. audio matici. Přenos audio informací (hlasová modulace, zvukové nahrávky, hlasová syntéza) se děje prostřednictvím tzv. Multicast nebo Unicast komunikace.

Aby měl operátor vše po ruce, umožňujeme ovládání komunikačních prostředků sdružit do ovládací dotykové konzole.Hlavní vlastnosti komunikačních a vyrozumívacích prvků KOJA: